اسكنر باركدخوان AVASYS ALS001

بارکد خوان آواسیس ALS 001

توضيح فارسي : اسکنر بارکد خوان لیزری. با پایه
اتومات و تک کلیدی.
فاصله خواندن بارکد تا 30 سانتی متر.
مناسب برای فروشگاهها و دفاتر پست.
قابلیت خواندن قبوض آب- برق - تلفن و .....

اسكنر باركدخوان DATALOGIC QUICK SCAN I

اسکنر بارکد خوان نوری(ccd).قابلیت خواندن بارکد از فاصله 45 سانتیمتر.با پایه.ساخت امریکا
بهترین گزینه برای دفاتر پست و پست بانک جهت خواندن قبوض آب.برق.تلفن و.......

اسکنر بارکد خوان AVASYS ACS 001

بارکد اسکنر آواسیس ACS 001

 

بارکد اسکنر آواسیس ACS 001

توضيح فارسي : بارکد اسکنر نوری بدون پایه
تک کلیدی و اتومات.