سامانه اس ام اس پانل - SMS Panel

14، فروردين 1393 | بازدید:22045 | نرم افزار

سامانه اس ام اس پانل - SMS Panel

   با تهيه اين سامانه كاربران مي توانند علاوه بر استفاده از امكانات آن ، نظير ارسال پيامك هاي تبليغاتي ، فروشهاي ويژه ، برگزاري نظر سنجي ، عضويت از طريق SMS ، تبليغات گروهي ، ارسال فاكس و ... پس از ارتقاء نسخه نرم افزار خود ، در هنگام...

ادامه مطلب

سامانه اس ام اس پانل - SMS Panel

   با تهيه اين سامانه كاربران مي توانند علاوه بر استفاده از امكانات آن ، نظير ارسال پيامك هاي تبليغاتي ، فروشهاي ويژه ، برگزاري نظر سنجي ، عضويت از طريق SMS ، تبليغات گروهي ، ارسال فاكس و ... پس از ارتقاء نسخه نرم افزار خود ، در هنگام ثبت عملياتهاي مالي اطلاع رساني لازم را به طرف حسابهاي مورد نظر از طريق ارسال SMS به انجام رسانند . بديهي است كه استفاده از اين سامانه علاوه بر امكانات خاص خود موجب كاهش اختلاف حسابها و بروزرساني آنها گرديده و كليه پيامك هاي ارسالي و دريافتي و ... از طريق گزارشات اين سامانه امكان پذير است . برخي از ويژگيهاي برجسته اين محصول به شرح زير است .

 

sms002

 

 

ارسال SMS پس از ثبت فاكتورها ، دريافت ، پرداخت ، و ....

ارسال پيامك گروهي و مناسبت ها

ارسال منطقه اي هوشمند و ...

ارسال زماندار و پيامك سررسيد

اطلاع از مواردي مانند پروازها ، آب و هوا ، خودرو ، ارز و ...

ديكشنري

نظر سنجي و مسابقه

دفتر تلفن و ...

 

sms001