اسكنر باركدخوان AVASYS ALS001

بارکد خوان آواسیس ALS 001

توضيح فارسي : اسکنر بارکد خوان لیزری. با پایه
اتومات و تک کلیدی.
فاصله خواندن بارکد تا 30 سانتی متر.
مناسب برای فروشگاهها و دفاتر پست.
قابلیت خواندن قبوض آب- برق - تلفن و .....